Špecializované zariadenie na demenciu pri Alzheimerovej chorobe a stareckú demenciu

Chcem sa stať
klientom

Informácie pre potenciálnych klientov

Som klient

Informácie a výhody pre našich klientov

Postaráme sa o vašich najbližších

Občianske združenie Senior klub STUDIENKA je neziskovou organizáciou, ktorá prevádzkuje špecializované zariadenie a poskytuje sociálne služby pre 44 prjímateľov sociálnej služby a to celoročnou pobytovou formou, so zameraním na demenciu pri Alzheimerovej chorobe.

Rodinný typ zariadenia

Príjemné a čisté prostredie

Komplexná starostlivosť 24 hodín denne

Špecializované zariadenie na demenciu Alzheimerového typu

Vlastná domáca strava

Naši spokojní klienti povedali

„Je mi tu fantasticky! A jedlo je výborné.“

Pán Matys, klient

„Mne je tu tak dobre. Nikdy mi tak dobre nebolo, už ani nikde inde nechcem byť.“

Pani Simončíková, klientka

„Mám tu svoju záhradku a som tu spokojná.“

Pani Ležovičová, klientka

Partneri