• 7:30-9:30 Raňajky
 • 9:30-10:00 Ranná hygiena 
 • 10:00-10:15 Desiata
 • 10:15-10:30 Orientácia v čase, priestore a osobách
 • 10:30-11:15 Terapeutické aktivity
 • 11:15-11:30 Úkony osobnej hygieny
 • 11:30-12:30 Obed
 • 12:30-14-30 Oddych na lôžku
 • 15:00-15:30 Olovrant
 • 15:30-16:30 Terapeutické aktivity
 • 16:30-17:30 Osobné voľno
 • 17:30-18:30 Večera
 • 18:30-22:00 Osobné voľno, večerná príprava klientov na oddych

S ohľadom na individuálny prístup ku každému klientovi, je podľa požiadaviek klienta denný program prispôsobovaný.

Dalšími faktormi, ktoré ovplyvňujú denný program, sú: návštevy, omše, kultúrne programy, spoločenské aktivity,                                                          sviatky klientov, vyšetrenia, ošetrenia, atď.