Kontakt a naše údaje

Kontakt a naše údaje

 • Senior klub STUDIENKA, o.z.
  Studienka 345
  908 75 Studienka

 • IČO: 42130026
  DIČ: 2022563631
  Bankové spojenie (Tatra banka):
  SK31 1100 0000 0026 2418 2171
  BIC (SWIFT): TATRSKBX

 • info@studienka.eu

Kontakty na zamestnancov

 • Vedúca sociálno-zdravotného úseku:
  0948 266 561; veduca.socialne@studienka.eu
  Sestra: 
  0908 296 288
  ; sestra@studienka.eu
  Hlavná opatrovateľka:
  0907 719 542; hlavna.opatrovatelka@studienka.eu
  Ekonómka:
  0948 064 676; ekonomka@studienka.eu
  Riaditeľ:
  0918 969 708; riaditel@studienka.eu

Sledujte nás

Kontakty na partnerov

Bratislavský samosprávny kraj

 • Sabinovská 16
  P.O. Box 106
  820 05 BRATISLAVA 25

 • Ústredňa 02/4826 4111

 • podatelna@region-bsk.sk

Obecný úrad Studienka

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

LEKÁREŇ HASPRUNKA

 • Studienka 260
  908 75 Studienka

 • 034/3811580