Podávať starostlivú ruku seniorom v zložitých životných situáciách ľudsky a láskavo, so zachovaním čŕt domáckeho charakteru poskytovaných služieb, poskytovaných našimi zamestnancami, ktorí svoju prácu vnímajú ako poslanie.