Vždy mať pripravené „Starostlivé ruky pre našich blízkych“.

Vízia v službách:

Pôvodná vízia združenia patriť medzi klientmi preferovaných poskytovateľov sociálnych služieb v Bratislavskom samosprávnom krajom sa naplnila.

Naša aktuálna vízia (pri zachovaní pôvodnej vízie) je – patriť medzi najlepšie zariadenia v našej kategórii (zariadenia do 40 klientov), byť prvým na koho si občania, klienti spomenú, keď sa povie „domáci charakter zariadenia“

Vízia vo vzťahoch s prostredím:

Udržanie komunitnej a vysoko ľudskej úrovne vzťahov klientov, rodín klientov, zamestnancov, zmluvných partnerov medzi sebou i v prostredí mimo „náš malý svet“.

Vízia špeciálne vo vzťahu k zamestnancom:

Neustále zvyšovanie profesijnej úrovne zamestnancov a neustále vytváranie vhodnejších pracovných podmienok pre zamestnancov.