Pomáhať seniorom v zložitých životných situáciách, vo chvíľach keď sú odkázaní na pomoc inej osoby.